תוצאות עבור: שאלות ותשובות

שאלה לרב בנושא הכשרות – האם מותר לבשל בהכשר של הרב מחפוד בכלים של רבנות על ידי משגיח מטעם מחפוד עבור בר מצווה לילד? מדובר כאן על בשר בהכשר מחפוד .

לאחר 24 שעות שלא השתמשו בכלים מותר מדין ספקא, עיין ביביע אומר

שלום כבוד הרב!
הרב הזכיר בשיעור בחובת הלבבות שאדם שאשתו לא מכסה את הראש שכתוב בסימן נ"ג בשולחן ערוך שלא יכול לעלות להיות חזן. איפה זה כתוב? ואם עולה חזן כזה בבית הכנסת מותר להתפלל שם?

בשולחן ערוך סימן נ"ג, מי שהוא בעל עבירה או בני ביתו, אסור לו לשמש ש"צ
ולכתחילה לא ראוי להתפלל במקום כזה.

שלום לכבוד הרב הגדול מעוז ומגדול הרב אייל שליט"א.
אשריך מה טוב חלקך על זיכוי הרבים.
1. ילדתי הבכורה בת 6, האם יכולה ביום שבת לרכב על אופניים (מעצם היותה ילדה קטנה האם אפשר להקל בזה)?
2. על איזה סידור הרב ממליץ? (רבו השינויים והמנהגים)
3. לגבי ברכת המוציא- אם אין לי בנמצא לחם או לחמניה שלמה, האם אוכל לחתוך מהלחם שתי פרוסות יפות ולברך עליהם המוציא?
תודה ומחילה על השאלות כבוד הרב

1. כן
2. חזון עובדיה
3. כן

שלום כבוד הרב הגאון מזכה הרבים ר' אייל עמרמי שליט"א.
האם מותר להתפלל בבית כנסת ספרדי שאשתו של השליח ציבור מסתובבת עם פאה ארוכה ולא צנועה? למרות שעל פניו נראה כי החזן יראה שמיים.
תודה.

כן, כי יש שמתירים פאה לכתחילה.

שלום כבוד הרב מכניע הלבבות ומשיב לב אבות על בנים.
האם מותר לעסקנים שהם חרדים והם עוסקים כביכול בעניני ציבור (נגיד שיש שימוש באינטרנט לצורכי ציבור או עבודה) להחזיק במכשיר הטמא אייפון? האם יש עניין של חילול ה' ?או כל איסור אחר אם בכלל?
והמחזיקים, האם חובה להוכיחם (כמובן בדרכי נעם ובאופן אישי שמה לא יתביישו חלילה)

למי שנזקק בעקבות שרותיו לציבור יש להקל, והמחמיר תבוא עליו הברכה, ועיין ראובן בן אצטרבולי (גמרא נידה)

שלום הרב.
במקום עבודתי היה כאן ויכוח על ענייני דת. ועובד אחד אמר שהוא היה מעדיף לקיים את התורה בלי מפרשים ורשי וכו.
וחבר שלי, עובד אחר, במקום לחבק ולקרב ולהסביר התעצבן עליו ורצה לעזוב את העבודה.

השאלה היא אם זה טוב מה שהוא עשה?
או שהוא היה צריך לקרב ולחבק אותו.

לא טוב מה שהוא עשה, יש לקרב ולהסביר.

שלום כבוד הרב.
האם כשחמי עולה לתורה יש חיוב לעמוד? וכיצד עלי לנהוג אם אין?

כן, יש חיוב לעמוד. 

שלום לכבוד הרב,
האם על האדם להודות להשם על מצוות אותם הוא עושה, משמע על הזכות לעשות מצוות?
על דברים שבידי שמיים פשוט שחייב להודות אבל על מצוות שהן כן בידיו אם לקיים או לא, יש חובה להודות להשם?
לא על עניין שזכינו כיהודים לקבל את המצוות ולקיימם אלא על קיום מצווה עצמה.

כן, שאלמלי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו (ליצר הרע), ולכן צריך להודות על העזרה.

למה מרן בחר לפתוח את סימן שיח דווקא במי שכבר בישל(בשוגג או במזיד) בשונה משאר המלאכות האסורות בהן הוא קודם כל פירט על מה מתחייבים ומהו אופן המלאכה?

על פי סדר הטור.

שלום לכת"ר!
האם שייך להתפלל על מין העובר בתוך 40 יום להריון? ואם כן, יש מקום שהרב ממליץ לעשות כן?
לפני שבוע נפל לי תיק הטלית תפילין מהיד ויומיים לאחר מכן בשעה שבאתי להגביה ס"ת מהתיבה הוא נפל קדימה מעט ונשען על העטרה של התיבה…
מה לעשות הרב, ולמה צריך לחשוש?
תודה לכבוד מו"ר אהוב נפשנו!

1. מותר וצריך, בשומע תפילה
2. להתחזק בשתיקה

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28 »